Најдоброто решение за вашиот вид!

Eвропска Очна Болница е прва специјализирана офтамолошка болница во Македонија која е основана и функционира од 7ми Април 2011 година. Воведена е европска процедура за дијагностика и операции со супериорна технологија и искусен тим. Лекарската екипа е составена од еминентни офталмолози-специјалисти кои перманентно ги пратат и применуваат најсовремените трендови и воедно се постигнува високо квалификуван третман со извореден резултат обезбедувајќи квалитет, брзина и високостручно лекување.
Eвропска Очна Болница е прва специјализирана офтамолошка болница во Македонија к... Повеќе

Контакт

  • Тел: +(389 ) 220 50 999
  • Е-маил: info@eeh.mk
  • Веб страна: http://eeh.mk/
  • Адреса: ул.„Сремски фронт“ бр.1
  • Град: Скопје
Product Big image

Основен специјалистички офталмолошки преглед


Инспекција на органски сензорен систем – око се извршува во добро осветлен простор. Прегледот се започнува со помошниот апарат на окото – периорбиталниот простор, очните капаци, конјунктивата. Со иверзија на капаците се прави и инспекција на тарзалната конјунктива. Се нотира макроскопски секоја промена. Се прави:

-земање на темелна анамнеза (главни тегоби, сегашна болест, историја на болести на око и очни медикаменти, општи болести, фармаколошка анамнеза, алергии, социјална анамнеза, семејна анамнеза)

-мерење на очен притисок (тонометрија)

-компјутеризирана проверка на очила (ленсметрија)

-компјутеризирано мерење на рефракцијата и по потреба кератометрија на секое око посебно (авторефрактокератометрија)

-одредување на видна острина (со и без корекција)

-испитување на реакција на зеница

-испитување на мотилитет на очите

-биомикроскопски преглед на сите структури на окото

-директна и индиректна офталмоскопија

По направениот преглед и добивање на базична поставка на дијагноза во однос на проблематиката, доколку има потреба се прават дополнителни дијагностички испитувања со цел да се потврди или исклучи одредено заболување.

Нема коментари

Нема видео