Вашите финансии во сигурни раце!

Една од најугледните банки во Европа, со долгогодишна традиција и голем углед!
Една од најугледните банки во Европа, со долгогодишна традиција и голем углед! Повеќе

Контакт

  • Тел: +389 76 346 702
  • Е-маил: office@24mall.mk
  • Адреса: бул. Партизански одреди бр. 4
  • Град: Скопје
Product Big image

Голема поддршка за студентите!

Студентски кредит

  • Достапност: Достапен
  • Код на продуктот:28
  • Банка:ЕВРО Банка

Студентскиот кредит е наменет за финансирање студии на студенти за плаќање семестарски и годишни партиципации во високoобразовни установи во Република Македонија и дополнителни годишни трошоци за секоја година на студирањето до 600 ЕУР годишно, но не повеќе од 3.000 ЕУР за целиот период на студирањето.

 Студентскиот кредит можете да го одберете доколку:

  • имате потреба од финансирање на образованието, плаќање на партиципација за упис на година или семестар во високо образовни институции во Македонија и за постдипломски и докторски студии;
  • сте до 35-годишна возраст до моментот на поднесувањето на барањето за кредит кои се запишани на редовни, вонредни или постдипломски студии во високо образовни институции и до 40 годишна возраст за докторанти;
  • нето-месечниот приход на кредитокорисникот (доколку е во работен однос) и на жирантите не треба да биде понизок од месечниот ануитет за кредитот + 4.600,00 МКД (75,00 ЕУР) по член од семејството.

Нема коментари

Нема видео